Ekologická voľba 

ZNÍŽENIE ODPADU

Používanie tlačiarní WorkForce Pro RIPS od spoločnosti Epson by zaručilo trvalé zníženie odpadu spojeného s použitím spotrebného materiálu.

TRADIČNÉ LASEROVÉ TLAČIARNE

ŠPECIÁLNY ODPAD 569 KG

PAPIER 264 KG

PLAST 67 KG

ATRAMENTOVÁ TLAČIAREŇ EPSON RIPS

ŠPECIÁLNY ODPAD 81 KG

PAPIER 43 KG

PLAST 24 KG

ZNÍŽENIE EMISIÍ CO2

Zvýšená energetická účinnosť a znížený objem spotrebného materiálu by zaručili prínos pre životné prostredie v oblasti zníženia emisií spôsobujúcich zmenu klímy. Vyskúšajte kalkulačku, ktorá vám ukáže, koľko elektrickej energie a CO2 by ste mohli ušetriť. Skúste si predstaviť o koľko menej by bolo na našej planéte CO2, ak by sme sa všetci rozhodli pre atramentovú technológiu epson.

 Kalkulačku nájdete TU. 

P

5,44 tony

TRADIČNÉ LASEROVÉ TLAČIARNE

O

0,24 tony

ATRAMENTOVÁ TLAČIAREŇ EPSON RIPS

ÚSPORA ADMINISTRATÍVNYCH NÁKLADOV

Používanie tlačiarní WorkForce Pro RIPS od spoločnosti Epson by zaručilo zníženie administratívnych nákladov o zhruba 19 100 € za rok. 

P

21 340 €

TRADIČNÉ LASEROVÉ TLAČIARNE

O

2 249 €

ATRAMENTOVÁ TLAČIAREŇ EPSON RIPS

zdroj: www.epson.eu/RIPS