Výhodý posúvajú atramentovú tlač pred laserovú. Porovnanie – atrament a laser

V Európe ešte prevládajú omyly týkajúce sa technológie atramentovej tlače. Ale environmentálne nákladové a výkonnostné očakávania stále rastú, čo prináša nové príležitosti pre atramentovú tlač.

Spoločnosť Epson oznámila pokračujúce investície do technológie firemnej atramentovej tlače. Len pár mesiacov potom, výskum ukázal, že až 74% firemných predstaviteľov (s rozhodujúcimi právomocami) v európskych firmách by si zvolilo atramentovú tlač. Stalo sa tak po tom, čo sa oboznámili s faktami týkajúcimi sa technológie firemnej tlače. 

Výskum, ktorý uskutočnila online spoločnosť Epson a spoločnosť Coleman Parkes, zozbieral štatistiky od viac ako 8 000 profesionálov v 21 európskych krajinách vrátane Slovenska. Na základe nezávisle overených faktov týkajúcich sa výkonu firemnej atramentovej tlače v porovnaní s laserovou sme opýtaným položili sériu otázok s možnosťami odpovede pravda/nepravda, aby sme otestovali ich znalosti. Výsledky boli prekvapujúce. Ukázali, že stále existuje veľa starých omylov týkajúcich sa technológie, ktorá dosahuje lepší výkon, a to zvlášť v oblasti odpadu a produktivity. Len 7 % opýtaných v skutočnosti vedelo, že firemné atramentové tlačiarne majú lepšie výsledky vo všetkých piatich testovaných oblastiach: odpad, produktivita, rýchlosť, CO2 a spotreba energie.

Zobrazenie výsledkov podľa regiónov predstavuje zaujímavé porovnanie hlavných trhov v Európe. Keď sa sústredíme na región 3, teda na Českú republiku, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko, odpovede ukazujú, že napriek omylom týkajúcich sa atramentovej technológie – prevažná väčšina 76% opýtaných, ktorí si v regióne vybrali atramentovú tlač by si vybrala firemnú atramentovú tlač, keď sa dozvedeli fakty z oblasti tlače. 

Produkcia CO2 a odpadu pri tlači

Väčšina respondentov 74 % sa mylne domnievala, že laserová tlačiareň produkuje menej CO2 a 61 % respondentov sa mylne domnievala, že laserová tlačiareň produkuje menej odpadu ako atramentová tlačiareň. Okrem toho 77 % opýtaných nesprávne predpokladalo, že laserová tlačiareň prináša vyššiu produktivitu vďaka kratšej dobe údržby a menšiemu množstvu prestojov pri tlači. Epson, ako spoločnosť s niekoľko ročnou tradíciou inovácií v oblasti tlače, chce prehlbovať skúsenosti výhod atramentových tlačiarní ako printovej technológie, ktorá nielen pomáha dosiahnuť lepšie výsledky, ale rovnako znižuje dopad na životné prostredie.

Marcel Divín, Branch Office Manager společnosti Epson CZ & SK vysvetluje: „Laserové tlačiarne dlhodobo dominovali na poli kancelárskej tlače, ale uživatelia dnes hľadajú lepšie a rýchlejšie výsledky za nižšiu cenu a súčasne chcú šetriť energie. Prišli sme k záveru, že jediným spôsobom, ako tieto očakávania naplniť, je podporovať pokrok v oblasti atramentovej technológie, ktorú sme pôvodne vyvinuli pre priemyselnú tlač – prostredie, v ktorom hrá produktivita a kvalita zásadnú úlohu.“

Rýchlosť až 100 strán za minútu

„Tento vývoj priniesol firemné atramentové tlačiarne, ktoré ponúkajú rýchlosť až 100 strán za minútu a nízke náklady na tlač jednej stránky.  V porovnaní s laserovými tlačiarňami znížia odpad až o 99 % a spotrebu energie až o 96 %. Okrem toho vyžadujú až o 98 % menej zásahov užívateľov ako laserové produkty.

1. Podľa testov spoločnosti BLI vyžiadaných spoločnosťou Epson trvajúcich dva mesiace do februára 2017 v porovnaní s výberom konkurenčných zariadení:

„Atramentová tlač posilňuje svoju pozícii na trhu s tlačou. Podľa trhových analytikov sa očakáva, že do roku 2020 vzrastie podiel atramentovej tlače v západnej Európe o 10,2 % (CAGR) 2. „ Stále však chýba dostatočná informovanosť, a preto sme sa rozhodli upozorniť na výhody atramentových tlačiarní prostredníctvom praktického porovnania atramentovej a laserovej technológie. Rovnako chceme upozorniť na dôležitosť dopadu výberu printovej technológie každého jednotlivca.“

2. IDC, Podiely na trhu atramentových tlačiarní v Západnej Európe, 2015:

V dobe, keď v Európe pracovné štandardy súvisia so spoločenskou zodpovednosťou firiem (vrátane environmentálnych a sociálnych atribútov) naberajú rozhodnutia spoločnosti Epson na dôležitosti a podnecujú zamerať sa na atramentové tlačiarne. Väčšina opýtaných Európanov (74 %) sa rozhodla pre firemnú atramentovú tlačiareň potom, čo boli informovaní s možnosťami printovej technológie.

Výhody pre korporácie

Výhody, ktoré atramentové tlačiarne ponúkajú, sú mimoriadne dôležité pre veľké korporácie, ktoré vnímajú rastúcu potrebu zaistiť každoročný súlad s normami pre nefinančné výkazy ako v EU, tak v ostatných častiach sveta. Existujúce národné politiky často nedokážu zaistiť udržiavanie oteplovania pod dvomi stupňami Celsia, ktoré bolo definované v Parížskej klimatickej dohode. Splnenie mezinárodných cieľov bude vyžadovať, aby najmä obchodná komunita preukázala, že plní potreby globálnych kritérií, ako sú ciele udržateľného rozvoja.

Spoločnosť Epson investovala 585 miliónov eur do nových výrobnych závodov v Japonsku a na dalších trhoch. 185 miliónov eur z tejto čiastky je určených na vývoj technológie PrecisionCore – inovácie, ktorá spôsobila prevrat v sektore firemných atramnetových tlačiarní.

Informácie o výskume

Spoločnosť Epson uskutočnila online prieskum v sociálnych médiách, online médiách a priamou poštou v 21 európskych krajinách (Fínsko, Poľsko, Maďarsko, Nórsko, Rumunsko, Švédsko, Srbsko, Česká republika, Slovinsko, Holandsko, Grécko, Dánsko, Chorvátsko, Slovensko, Belgicko, Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Portugalsko a Nemecko) od septembra do novembra 2017, pričom zozbierala 6 326 odpovedí. Cieľom bolo otestovať znalosti ľudí o výhodách pri porovnaní laserových a atramentových tlačiarenských technológií a ukázať, čo by si ľudia vybrali, ak by im boli známe fakty.

Doplňujúci výskum uskutočnila online spoločnosť Coleman Parkes Research v mene spoločnosti Epson v novembri 2017. Zistenia obsahujú spätnú väzbu od 1 818 odborníkov z organizácií v celej Európe.

Zdroj: https://www.epson.sk
Ako jednoducho na ekologickú tlač? https://tlacte.sk/o-prenajme/